مشهد » راهنمای سفر به مشهد » لیست بیمارستان های مشهد + آدرس و شماره تلفن

لیست بیمارستان های مشهد + آدرس و شماره تلفن

آدرس بیمارستان های مشهد,بیمارستانهای دولتی مشهد

یکی از مراکز ضروری که مسافران باید در زمان سفر آدرس و شماره تلفن آنها را داشته باشند، بیمارستانهای شهر محل اقامت شان است. برای همین ضرورت در این مطلب از یک مشهد برای شما آدرس بیمارستانهای شهر مشهد و همینطور شماره تلفن بیمارستانهای مشهد را گردآروی و منتشر کرده ایم. ضمن اینکه امیدورایم همیشه و در هر سفری سلامت و کامروا باشید.

نام بیمارستان‌های شهر مشهد به همراه تلفن و آدرس

بیمارستان آریا ۲۲۲۹۰۹۴-۸ مشهد خیابان گلستان شرقی
ابن‌ سینا ۷۶۳۷۱۷۷-۷۶۳۳۴۰۰-۷۶۳۳۳۹۹ -۷۶۱۰۰۱۲ -۷۱۱۲۷۰۱ – ۵ مشهد- میدان ‌بوعلی بولوار حر‌
ارتش‌ ۸۵۹۱۰۵۲-۸۵۱۴۵۰۰ مشهد- بهار – ‌رزم‌
بیمارستان ارتش ۸۵۴۲۱۴۰ مشهد- خیابان بهار – جنب فروشگاه اتکا
ام البنین ( حضرت زینب ) ۲۲۳۱۰۶۱ – ۴ مشهد- خیابان شهید هاشمی نژاد
امام‌ جواد(ع‌)‌ ۲۷۹۵۵۱۳-۴ مشهد- پیچ‌۲ تلگرد
امام حسین ( ع ) ۲۷۸۷۰۰۱ مشهد- طلاب – خیابان دریا
امام‌ حسین‌(ع‌) ۲۷۳۹۵۹۹ مشهد- دریا‌ وحید۳
بیمارستان امام‌ حسین‌(ع‌) ۲۷۰۱۷۱۱-۲۷۲۲۲۲۸ مشهد- طلاب وحید۳
امام‌ حسین‌(ع‌) ۲۷۳۱۳۵۲ مشهد- ابوریحان‌ بیرونی
امام‌ رضـا (ع‌ ) ۸۵۴۳۰۳۱-۹ مشهد- رازی
امام‌ رضا(ع‌) بخش‌ سوختگی ۸۵۱۴۹۴۷-۸ مشهد- بیمارستان‌ امام‌رضا
امام‌ رضا(ع‌) بخش‌ مجروحین‌ ۸۵۹۳۰۴۴ مشهد- میدان بیمارستان امام‌رضا
امام‌ رضا(ع) بخش‌ مسمومین‌ ۸۵۹۳۰۴۳ مشهد- میدان بیمارستان امام‌رضا
امام‌ رضا(ع‌) معاونت‌ اداری ۸۵۹۳۰۴۵ مشهد- میدان بیمارستان امام‌رضا
بیمارستان امام‌ زمان‌(عج‌)‌ ۳۶۵۲۰۰۱-۳۶۵۲۰۰۰ – ۱۰ مشهد- جاده ‌سرخس‌
امام سجاد ۲۵۹۰۰۳۳ – ۲۵۹۰۱۳۳-۲۷۹۰۰۳۳ مشهد- گلشهر – بلوار شهید آوینی – آوینی ۳۳
امام‌ سجاد (ع‌)خیریه‌ ۸۵۱۰۰۵۹ مشهد- گنبدسبز


آدرس بیمارستان های مشهد,بیمارستانهای دولتی مشهد

امام‌ سجاد(ع‌) ۷۲۶۱۹۳۷ مشهد- بولوار ‌طباطبایی
امام هادی ( ع ) ۳۶۸۲۶۷۱ – ۳۶۸۲۵۸۱ مشهد- بلوار وحدت – مقابل پارک وحدت – وحدت ۲۱
امام‌ هادی(ع‌) ۲۲۵۲۵۸۱ مشهد- نواب‌صفوی -‌حاج‌ ابراهیم
بیمارستان امدادی ( شهید کامیاب ) ۸۵۹۲۱۲۱ – ۹-۸۵۹۲۱۲۰-۷ مشهد- خیابان نخریسی(فدائیان‌اسلام‌)
امراض‌ پوستی طالقانی ۶۶۲۰۳۰۰-۷۶۱۶۰۳۴ ۶۶۲۰۳۲۵ ۵۴۲۳۹۷۰ – ۴ مشهد- جاده قوچان‌ میدان‌ فردوسی
امید ۸۴۲۶۰۸۲ – ۴ مشهد- خیابان کوهسنگی – میدان الندشت
بنت الهدی ۸۵۹۰۰۵۱ – ۵ مشهد- خیابان بهار
بیمارستان زعیم ۲۲۷۱۳ جاده مشهد مقدس کیلومتر ۴۰ شریف آباد
بيست و دو بهمن ۲۵۹۴۳۴۴ – ۲۵۹۴۳۴۵ ۲۷۹۵۵۴۵ مشهد- طلاب – پیچ دوم تلگرد
پاستور تلفنخانه‌ ۸۴۳۵۸۶۴-۵ مشهد- پاستور ۶ و۸
پاستور نو ۸۴۱۰۲۴۴ – ۶ مشهد- خیابان پاستور
بیمارستان ثامن‌ الائمه‌(ع‌)‌ ۸۵۱۰۰۰۱-۸ مشهد- میدان امام‌خمینی
جواد الائمه ( ع ) – تخصصی قلب ۸۸۱۶۰۱۷ مشهد- بلوار وکیل اباد
جواد الائمه ( ع ) – طبرسی ۳۶۸۲۱۳۵ – ۹ مشهد- خیابان طبرسی
جوادالائمه(ع‌)قلب‌وعروق‌ ۸۶۱۱۶۰۰ ۸۶۱۵۴۴۴ مشهد- هنرستان‌
حجازی ۷۱۱۲۷۰۱ – ۵ مشهد-خیابان عبادی
حجازی روانی ۲۷۰۶۳۶۷ مشهد-خواجه‌ربیع‌
حضرت‌ زینب‌(س‌)‌ ۸۵۴۹۳۳۳-۵ مشهد-باهنر
خاتم‌ الانبیا(ص‌) ۷۲۸۱۴۰۰-۴ مشهد-بولوار ‌قرنی بعد از چ ‌ابوطالب‌
دکتر شریعتی ۵۵۱۰۰۱۰ – ۷ ۴۲۲۲۹۶۱-۳ ۴۲۲۲۰۱۱-۲ مشهد-وکیل آباد – سه راهی شاندیز و طرقبه
دکترشیخ ۷۲۷۶۰۴۲-۷۲۷۳۹۴۳ ۷۲۶۹۰۲۱-۵ مشهد-توحید – ‌طاهری
رازی ۲۷۹۵۵۲۲ مشهد-پیچ‌ دوم ‌تلگرد
رضوی ۶۶۶۸۸۸۸ مشهد-بزرگراه شهید کلانتری بعد از پل قائم (عج)
سینا ۸۵۴۴۳۱۵ – ۷ مشهد-میدان ده دی-خیابان رازی شرقی
بیمارستان سینا مهدکودک‌ ۸۵۱۵۴۵۰-۸۵۱۶۷۶۶ مشهد-رازی شرقی
شاهین فر ۲۲۲۰۹۰۶ مشهد- خیابان آزادی -بازارچه سراب
شاهین‌ فر چشم‌ ۲۲۲۸۰۳۰ و ۲۲۵۰۰۴۱-۴ مشهد-رجایی کوچه ‌سراب‌
شفا (روانی)‌ ۷۶۱۰۱۱۱-۳ مشهد-میدان ‌ملک‌آباد
علی بن‌ ابیطالب‌(ع‌) ۸۵۱۴۶۶۱-۲و۸۵۹۶۱۰۱-۴ مشهد -امام‌ رضا ۳۴
فارابی ۸۸۱۷۹۸۰ مشهد-بلوار وکیل آباد – سه راه کوکا
فاطمیه‌ ۲۷۰۱۵۰۱-۲۷۰۴۷۲۳ مشهد-خواجه‌ربیع‌ خ فاطمیه
قـائم‌(عج‌) ۸۴۰۰۰۰۰-۹ مشهد-میدان شریعتی-خیابان احمد آباد
قائم‌(عج) بخش‌ سوختگی ۸۴۰۶۶۶۶ مشهد-احمدآباد
قائم(عج) بخش‌ فیزیولوژی ۸۴۱۳۵۷۹ مشهد-احمدآباد
قائم‌(عج) معاون‌ آموزشی ۸۴۰۹۰۷۲ مشهد-احمدآباد
قندی شهید(تامین‌ اجتماعی) ۸۶۱۵۴۳۸ ۸۶۱۲۸۸۵ مشهد-سه‌راه‌کوکا
شهید کاوه‌ ۲۲۲۷۱۴۷ مشهد-جنت‌
گوهرشاد ۸۴۳۰۰۴۹ مشهد-احمدآباد
بیمارستان مادر ۸۴۰۲۹۱۷-۸۴۰۲۹۶۹-۸۴۰۲۹۶۹ مشهد-شریعتی
منتصریه‌ ۲۲۲۰۸۰۹ مشهد-جنت‌
موسی بن‌ جعفر(ع) ۶-۸۵۹۶۰۶۱ ۸۵۴۷۴۴۴ مشهد -خیابان امام رضا (ع) جنب پمپ بنزین
مهر حضرت عباس ۸۴۳۹۸۱۲-۸۴۳۹۸۶۴ ۸۴۲۷۰۱۱ مشهد -کوهسنگی ‌م‌الندشت‌
مهرگان‌ ۶۶۳۴۶۴۶-۶۶۳۴۷۴۷ ۵۲۱۴۰۰۱ – ۳ مشهد -قاسم آباد -بولوار ‌فلاحی ‌نبش ‌فلاحی۱۷
هاشمی نژاد ۲۷۳۷۰۱۱-۵ مشهد سی متری طلاب (خیابان دکتر مفتح)-خیابان اندیشه
هفده شهریور ۸۴۰۳۰۱۵-۲۰و۸۴۱۱۰۵۰ مشهد خیابان کوهسنگی جنب کوهسنگی ۱۴
بیمارستان هفده شهریور پرستاری ۸۴۲۷۰۶۶ مشهد- شریعتی


آدرس بیمارستان های مشهد

پارک وکیل آباد در مشهد

پارک آبی های معروف مشهد

آدرس مراکز خرید شهر مشهد

شهربازی های مشهد

معرفی پارک کوهسنگی مشهد

دکتر متخصص پوست در مشهد

دکتر تغذیه در مشهد

امتیاز 4.13 ( 8 رای )
برچسب ها :

السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا المرتضی ♥

Copyright 1Mashhad.ir © 2017 - Allrights Reserved