مشهد » راهنمای سفر به مشهد » لیست داروخانه های مشهد + آدرس و شماره تلفن

لیست داروخانه های مشهد + آدرس و شماره تلفن

داروخانه های مشهد , داروخانه های شبانه روزی مشهد

یکی از اطلاعات ضروری در زمان سفر که نیاز هست هر مسافری در مورد آن اطلاعاتی داشته باشد، داروخانه های شهر محل اقامت است. در راستای این ضرورت ما در این مطلب از یک مشهد، برای شما آدرس داروخانه های مشهد و البته شماره تلفن داروخانه های مشهد را گردآوری و منتشر کرده ایم که در زمان اقامت در مشهد دچار مشکل نشوید و به داروخانه های شهر مشهد دسترسی داشته باشید.

نام داروخانه‌ های شهر مشهد به همراه آدرس و تلفن

۲۲ بهمن شبانه روزي خ دانشگاه، جنب دانشكده پزشكي ۸۵۹۸۰۱۴-۱۵
ابن سینا نواب صفوی ۲۲۲۵۴۱۶
احسان هفده شهریور ۳۶۴۴۹۶۴
اخباری میدان عبدالمطلب ۷۲۴۱۱۵۵
ارسطو خواجه ربیع ۲۲۲۶۵۹۵
داروخانه اصفهانی امام رضا جنب بیمارستان موسی… ۸۵۴۹۶۲۶
اطمینان عدل خمینی ۱۵ ۸۵۴۰۳۶۳
افشار میدان شهدا ۲۲۲۵۰۸۵
افقهی سجاد‏-جنب نیلوفر ۷۶۱۲۰۳۰
اقبالی كوی كارگران ۸۵۹۴۱۴۴
اقدامیان طلاب-بلوار امت ۲۷۰۴۷۷۹
امام رضا امام رضا ۸۵۹۸۴۶۶


امام رضا (ع) میدان امام رضا(ع) ۸۵۹۱۱۶۶
امام زمان شبانه روزي اوائل جاده سرخس پلاك ۲۴/۶۸ مكرر اصلي ۳۶۵۲۰۱۷
امام زمان (عج) جاده سرخس ۳۶۵۲۰۰۰
املشی آزادشهر امامت ۵ ۶۰۴۱۱۵۴
داروخانه امین مطهری شمالی ۷۲۵۸۸۰۵
انسان بولوار وكیل آباد – سید مرتضی ۶۰۶۰۰۵۵
انصاری محسنی بولوار وكیل آباد مدرس ۶۰۶۲۶۹۸
ایران دكترچمران ۸۵۴۴۷۴۰
ایران چمران ۸۵۴۴۷۴۰
ایمان عامل ۸۴۳۲۰۸۵
آذری فلسطین ۸۴۰۳۸۴۰
آرش فلسطین ۱۸ ۷۶۸۵۰۷۷
آریا خسروی نو ۲۲۲۳۳۶۳
داروخانه آفتاب میدان شهدا ۷۲۷۲۴۵۷
بابازاده آزادشهر ۶۰۷۵۰۱۰
بامداد دریادل ۲۲۲۰۷۸۲
باوفا طلاب-خیابان میثم ۷۶۱۳۵۰۰
بلوری كوی امیرالمومنین ۷۶۱۳۵۰۰
بنی اسد بولوار معلم روبروی پمپ بنزین ۶۰۷۰۹۶۹
بهرامی فر طبرسی ۲۲۲۱۰۸۶
بهمن دانشگاه ۸۵۹۸۰۱۴
بهنام پور شهرك آزادگان ۸۷۹۸۲۹۵
بوعلی جاده سیمان ۲۷۳۸۰۷۲

داروخانه های مشهد,داروخانه های شبانه روزی مشهد


بيمارستان دكتر شيخ شبانه روزي بلوار قرني خيابان تعبدي ۷۲۷۷۴۷۰
بیژن فر دكتر بولوار شاهد قبل از تقاطع حجاب ۶۶۲۴۳۴۴
بیست و دو بهمن دانشگاه ۸۵۹۸۰۱۵
پارس میدان تختی ۸۴۳۳۲۷۰
پاستور سیدی ۳۴۱۴۱۱۴
پاستورنو دكترچمران ۲۲۵۱۶۸۲
پاسكال راهنمایی ۸۴۲۷۱۵۱
پروز میدان شهدا ۸۴۱۲۴۸۱

پورزند كوی المهدی ۳۸۵۰۴۹۰
پیروز بهار مقابل استانداری ۸۵۴۵۷۱۹
پیروز امام رضا (ع) ۸۵۹۱۶۹۱
تخت طاووس طلاب-چهارراه برق ۲۷۰۷۶۵۸
تفضلی مقدم نخریسی ۳۴۱۱۸۸۰


تهرانی شهرك شهید رجایی کمربندی ۳۷۱۴۲۶۰
توحید عشقی-شهیدجهان آرا ۸۴۲۲۱۷۷
توس باهنر ۲۲۲۲۷۸۵
جالینوس كوی آب و برق ۸۶۷۷۸۲۸
جلالیان گاز ۲۷۳۸۳۷۸
جوادالائمه (ع) سرخس ۲۲۵۲۶۰۳
حافظ حافظ ۳۴۱۷۸۷۸
حسین زاده مهرآباد سه راه آسیاب ۲۷۹۳۹۶۵
حسینی بولوار فردوسی مقابل آپارتمانها ۷۶۸۸۶۲۶
داروخانه حسینی كوی امام هادی (ع) ۶۶۵۳۱۸۰
حكمت ضد ۱۴ ۸۵۴۱۳۴۷
حكیم بولوار مصلی ۳۶۴۰۵۶۴
خدایی بولوار صادقی ۷۲۶۱۵۳۲
خراسان امام رضا (ع) ۸۵۴۲۷۶۹
داروخانه خسروی میدان راه آهن ۲۲۲۹۹۳۵
خشایارمنش میدان طبرسی نوغان ۵ ۲۲۱۶۱۲۵
خلیقی ملك آباد – اول گویا ۷۶۸۴۰۴۰
خلیلی شهرك لشكر ۶۶۱۰۱۱۰
خورشید جنب بیمارستان شاهین فر ۲۲۲۳۹۷۹
خورشیدزاده بعد از كوی امیر فدك ۷۶۱۰۷۸۶
خوش نهاد بهرآباد ۶۶۵۵۰۰۴
خیام آزادشهر ۶۰۴۲۰۵۰
دارالشفا امام شبانه روزي ابتداي خ شيرازي ، روبروي مدرسه نواب ۲۲۵۳۰۳۵۰


داروخانه امام زمان شبانه روزي خ سرخس،سه راه گلريز،جنب بيمارستان ۳۶۵۲۰۱۷
دامسار (دامپزشكی) جاده قوچان بعد از امام هادی ۶۶۵۷۳۸۷
دانشوری بولوار پیروزی مقابل هنرستان ۸۶۱۴۳۴۹
درمان بولوار فرودگاه ۳۴۱۲۰۳۲
دكتر اسماعيل زاده ابوالفضل شبانه روزي بلوارفردوسي بين مهدي وثمانه پلاك ۱۸۵ ۷۶۳۹۰۵۰
اماميان شبانه روزي شهرك شهيد رجايي(قلعه ساختمان )، حر ۱ ، پلاك ۴۶ ۳۷۱۹۸۰۰
آردم شبانه روزي نرسيده به پنجراه سناباد جنب مسجد الزهرا پلاك ۱۳۴۵۳ ۸۴۳۷۳۷۵
داروخانه بابا زاده شبانه روزي بلوار امامت ابتداي امامت ۱۵پلاك ۱۹ ۶۰۷۵۰۱۰
باستان شبانه روزي خيابان فدائيان اسلام نبش خيابان فارابي پ ۳۰۷ ۸۵۲۴۱۷۷
بني اسد شبانه روزي بلوار معلم پلاک ۵۴۴ ۶۰۷۰۹۶۹
بیات علي شبانه روزي بلوار ابوطالب ، بين ابوطالب ۴۲ و ۴۴ پلاك ۴۰۰ ۷۵۱۹۱۲۹
پيروز شبانه روزي مشهد بلوار ۱۷ شهريور شمالي درمانگاه سرور ۳۶۶۶۲۶۱
تقي پور زرقري محمد تقي شبانه روزي سيمتري طلاب ، بين چهارراه برق و مفتح ۲ پلاك ۴۷۸ ۲۷۰۲۸۴۱
جبارزاده شبانه روزي خيابان چمران ساختمان آفتاب پلاك ۳ ۸۵۲۵۸۶۳
داروخانه حسن آبادي مسعود شبانه روزي مشهد خيابان خوا جه ربيع ابتداي خيابان گاز پلاك ۸۶۵۴و۱۲۶۶ ۷۳۳۶۱۰۰


دين محمدي،ابراهيم شبانه روزي احمد آباد روبروي بيمارستان قائم پلاك ۱۲۲۸۴ ۸۴۱۱۰۷۱
ذبيحي شبانه روزي فلكه دروازه قوچان خيابان توحيد نبش تعبدي پلاك ۶۱ و ۶۳ ۷۲۵۸۸۷۰
سبزي اسماعيل شبانه روزي كوي سيدي خ خلج ۱۲ ،۲۰ متري شهيد بهشتي پ ۸۲ ۳۸۵۶۰۱۳
سرابي كيانوش شبانه روزي دهستان طوس شهر دانش سه راه دانش پ ۷۰ ۶۶۷۲۵۷۹
شاهرخي محمد رضا شبانه روزي خ طبرسی – نبش طبرسی ۲۲ – پلاک ۶۰۲ ۲۲۲۹۹۳۵
شيرازي شبانه روزي مشهد كوي اب وبرق بلوار ۸شهريور بين ويلا و شقايق جنب گرمابه پلاك ۲۹۵ ۸۶۷۱۹۶۰
صادقيان محمد شبانه روزي قاسم اباد بلوار شاهد تقاطع انديشه پلاك ۲ ۶۶۱۳۸۰۵
صدقي شبانه روزي خيابان آيت اله شيرازي حد فاصل شيرازي ۱۹ و ۲۱ پلاك ثبتي ۲۰۸۱ ۲۲۲۲۶۱۱
داروخانه صفاريان طوسي شبانه روزي بلوار صد متري ابتداي خيابان ۵ تن ۲۱۱۸۶۸۱
طبق فروش شبانه روزي خ طبرسي شمالي،طبرسي ۱۷، پلاك ۳۶۱ ۲۱۳۷۲۷۸
طرقي ، مهرداد شبانه روزي خ امام رضا بين امام رضاي ۲۶ و ۲۸ پلاك ۷۲۰ ۸۵۴۲۲۴۴
عماد حقي شبانه روزي ابتداي بلوار پيروزي روبروي قنادي جام عسل پلاك ۹ ۸۷۶۳۰۴۳
غفاريان مجيد شبانه روزي خيابان امام رضا بين فلكه اب و چهارراه دانش جنب هتل مدائن ۸۵۹۸۱۲۴
فراهي شبانه روزي قاسم اباد بلوار اماميه نبش اماميه ۲۰ ۶۶۳۵۰۶۹
فردوسي شبانه روزي دهستان طوس جاه قديم قوچان كوي قائم نبش قائم ۴ پلاك ۱ ۶۶۶۶۴۶۶
كاظمي محمد شبانه روزي خ ولي عصر (كوي امير) بيست متري يزدان دوست چهارراه خيبر پلاك ۳ ۷۶۵۲۵۵۹
مدهوشي مهدي شبانه روزي بلوار وكيل آباد-نرسيده به بلوار دانشجو-پلاك۲۱۴۶۸ ۸۹۳۷۵۷۵
معتمدي نژاد عباسعلي شبانه روزي خيابان خواجه ربيع خواجه ربيع ۲۷ پلاك ۱/۴۸
مهدوي شبانه روزي خيابان مطهري شمالي بين مطهري ۳۳و ۳۵ پلاك ۷۰۷ ۷۳۱۸۱۵۶
مهرافشان يوسف شبانه روزي بلوار شهيد فلاحي ، بين فلاحي ۸ و ۱۰ پلاك ۲۲ ۵۲۲۰۵۲۰
نافعي شبانه روزي بلوار پيروزي نبش ميدان حر ۸۸۲۸۲۶۱


داروخانه های شهر مشهد

درمانگاه های شهر مشهد

دکتر تغذیه در شهر مشهد

آدرس بیمارستان های مشهد

دکتر پوست در مشهد

دکتر متخصص قلب در مشهد

امتیاز 4.38 ( 8 رای )
برچسب ها :

السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا المرتضی ♥

Copyright 1Mashhad.ir © 2017 - Allrights Reserved