مشهد » راهنمای سفر به مشهد » دفاتر پلیس +۱۰ در مشهد (آدرس و شماره تلفن)

دفاتر پلیس +۱۰ در مشهد (آدرس و شماره تلفن)

دفاتر پلیس +10 در مشهد,آدرس دفاتر پلیس +10 شهر مشهد

اگر ساکن شهر مشهد هستید و یا مسافر شهر مشهد هستید و برای انجام امور اداری تان با دفاتر پلیس +۱۰ سروکار دارید، در این مطلب از یک مشهد برای شما ادرس دفاتر پلیس +۱۰ در مشهد را گردآوری و منتشر کرده ایم که می توانید در ادامه شماره تلفن آنها را هم مشاهده کنید.


آدرس و شماره تماس دفاتر پلیس +۱۰ در شهر مشهد

 ۱ . دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۱۱

آدرس: مشهد – میدان راهنمایی -ابتدای بلوار سازمان آب بین آپادانا و صادقی ۱۰مقابل بانك ملی بازار گوهرشاد

کدپستی: ۹۱۸۵۸۹۳۵۹۸

تلفن: ۳۷۶۵۳۰۰۶ – ۳۷۶۵۲۹۶۵(۰۵۱) – نمابر:۳۷۶۵۱۸۳۳(۰۵۱)

۲ . دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۱۴

آدرس: مشهد – بلوار امامیه بین امامیه ۳۸ و۴۰ پلاك ۷۲

کدپستی: ۹۱۸۹۶۹۳۴۷۴

تلفن: ۳۶۶۱۴۰۶۴ – ۳۶۶۱۴۰۶۳(۰۵۱) – نمابر:۳۶۶۱۴۰۶۴(۰۵۱)

 ۳ . دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۱۵

آدرس: مشهد – خیابان ملك الشعراء بهار نبش بهار ۴۴ طبقه اول

کدپستی: ۹۱۷۴۶۸۵۴۳۳

تلفن: ۳۸۵۲۹۰۰۰ – ۳۸۵۳۰۵۸۹ – ۳۸۵۳۰۵۹۰(۰۵۱) – نمابر:۳۸۵۴۸۴۵۵(۰۵۱)

 ۴ . دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۱۶

آدرس: مشهد – بلوار شهید رستمی بین رستمی ۴۵ و ۴۷ پلاك۴۰۱

کدپستی: ۹۱۶۸۶۸۸۱۷۴

تلفن: ۳۳۶۸۱۸۱۸ – ۳۳۶۸۱۸۱۹ – ۳۳۶۵۸۷۸۰(۰۵۱) – نمابر:۳۳۶۵۸۷۸۰(۰۵۱)

۵ . دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۱۷

آدرس: مشهد – بلوار عبادی بین عبادی ۶۰ و ۶۲ ( مقابل دفتر سابق ) جنب زرگری یار احمدی

کدپستی: ۹۱۹۳۹۶۸۹۷۳

تلفن: ۷۳۳۴۲۳۶ – ۷۳۳۴۹۰۸(۰۵۱) – نمابر:۷۳۳۵۷۴۷(۰۵۱)

۶ . دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۱۸

آدرس: مشهد – بلوار طبرسی جنوبی -بین طبرسی ۵۳ و ۵۵ پلاك۱۱۱۷

کدپستی: ۹۱۵۵۷۸۳۵۳۶

تلفن: ۳۲۷۳۳۳۴۰ – ۳۲۷۳۳۳۵۰ – ۳۲۷۱۳۸۷۹(۰۵۱) – نمابر:۳۲۷۱۳۸۷۷(۰۵۱)


دفاتر پلیس +10 در مشهد,آدرس دفاتر پلیس +10 شهر مشهد

 ۷ . دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۲۳

آدرس: مشهد – چهارراه آزادشهر بلوار معلم بین معلم ۶و۸ پلاك ۱۴۸ ط۲

کدپستی: ۹۱۸۸۸۸۳۱۶۹

تلفن: ۳۶۰۹۰۰۲۲ – ۳۶۰۷۰۲۲۲ – ۳۶۰۳۹۲۷۹(۰۵۱) – نمابر:۳۶۰۹۲۳۳۹(۰۵۱)

 ۸ . دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۲۴

آدرس: مشهد – بلوار وكیل آباد – حدفاصل بلوار حافظ و هفت تیر – نبش وكیل آباد ۲۶ – پلاك ۶۶۴

کدپستی: ۹۱۷۸۸۶۴۷۵۹

تلفن: ۳۸۶۹۸۸۵۸ – ۳۸۶۸۸۰۵۳ – ۳۸۶۸۸۰۶۳(۰۵۱) – نمابر:۳۸۶۹۵۱۶۰(۰۵۱)

 ۹ . دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۲۵

آدرس: مشهد – بلوار شهید قرنی- قرنی ۲۵ بن بست اول سمت چپ پلاك ۸

کدپستی: ۹۱۹۵۹۳۳۱۹۴

تلفن: ۳۷۲۳۲۱۹۱ – ۳۷۲۳۲۱۹۲(۰۵۱) – نمابر:۳۷۲۳۲۱۹۱(۰۵۱)

۱۰ . دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۲۷

آدرس: مشهد – صد متری حاشیه میدان باررضوی (شهید عباسپور)جنب بانك كشاورزی

کدپستی: ۹۱۵۹۶۱۴۵۹۶

تلفن: ۳۳۷۶۳۷۰۰ – ۳۳۷۶۳۷۰۱ – ۳۳۷۶۳۷۰۲(۰۵۱) – نمابر:۳۳۷۶۳۷۰۳(۰۵۱)

۱۱ . دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۲۸

آدرس: مشهد – بلوارخیام شمالی- خیام شمالی۳۶ پ۸ ط همكف

کدپستی: ۹۱۹۶۷۳۶۷۵۱

تلفن: ۳۷۶۷۷۷۴۷ – ۳۷۶۷۷۷۴۸ – ۳۷۶۷۷۷۴۶(۰۵۱) – نمابر:۳۷۶۷۷۷۴۶(۰۵۱)

۱۲ . دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۲۹

آدرس: مشهد – نبش چهارراه گاراژدارها – جنب بانك سپه – دفتر پلیس + ۱۰ كوشش

کدپستی: ۹۱۶۵۷۱۳۱۳۴

تلفن: ۳۳۴۴۳۴۷۱ – ۳۳۴۴۳۴۱۵ – ۳۳۴۴۳۴۳۷(۰۵۱) – نمابر:۳۳۴۴۶۲۶۰(۰۵۱)

۱۳ . دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۱

آدرس: مشهد – بلوار بعثت بین ناصر خسرو و ابوذر غفاری-پلاك ۱۵۰

کدپستی: ۹۱۸۳۸۹۷۹۶۴

تلفن:۸۴۰۳۸۳۲ – ۸۴۰۴۸۳۸ – ۸۴۰۳۹۱۵(۰۵۱) – نمابر:۸۴۰۳۹۱۵(۰۵۱)

۱۴ . دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۲

آدرس: مشهد – شهرك غرب بلوار شهید فلاحی نبش فلاحی۱ دفتر پلیس+۱۰

کدپستی: ۹۱۸۹۷۴۶۹۳۴

تلفن: ۳۵۱۳۱۵۱۸ – ۳۵۱۳۱۵۱۹ – ۳۵۲۳۱۵۱۷(۰۵۱) – نمابر:۳۵۱۳۱۵۲۰(۰۵۱)

۱۵ . دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۳

آدرس: مشهد – میدان عدل خمینی خیابان فیاض بخش -نبش فیاض بخش ۶ -روبروی كلانتری فیاض بخش

کدپستی: ۹۱۷۳۹۳۴۶۱۶

تلفن: ۳۸۵۵۳۰۱۱ – ۳۸۵۵۳۰۱۰ – ۳۸۵۵۱۰۷۰(۰۵۱) – نمابر:۳۸۵۲۱۰۴۵(۰۵۱)

۱۶ . دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۴

آدرس: مشهد – پنجراه سناباد نرسیده به البسكو ساختمان ۲۱۰ طبقه همكف

کدپستی: ۹۱۸۳۷۷۳۶۶۸

تلفن: ۳۸۴۷۹۸۴۱ – ۳۸۴۷۹۸۴۲ – ۳۸۴۷۹۸۴۳(۰۵۱) – نمابر:۳۸۴۷۹۸۴۰(۰۵۱)

۱۷ . دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۵

آدرس: مشهد – بلوار سید رضی بین سید رضی ۳۳ و ۳۵ پلاك ۷۳

کدپستی: ۹۱۸۸۷۱۳۱۱۱

تلفن: ۳۶۰۳۵۰۰۸ – ۳۶۰۳۵۰۰۹ – ۳۶۰۳۵۰۰۶(۰۵۱) – نمابر:۳۶۰۳۶۴۲۳(۰۵۱)

۱۸ . دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۶

آدرس: مشهد – میدان فجر نبش طبرسی شمالی یك

کدپستی: ۹۱۵۶۷۱۳۱۱۳

تلفن: ۳۲۱۷۶۰۰۶ – ۳۲۱۷۶۰۰۷ – ۳۲۱۷۶۰۰۸(۰۵۱)

۱۹ . دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۷

آدرس: مشهد – بلوارپیروزی-بین میدان هنرستان و پیروزی۴۸- بدون پله جهت سهولت تردد معلولین و جانبازان

کدپستی: ۹۱۷۸۶۱۴۸۶۶

تلفن: ۳۸۶۶۲۹۰۵ – ۳۸۶۴۳۵۶۶ – ۳۶۸۴۳۵۶۷(۰۵۱) – نمابر:۳۸۶۴۳۵۶۶(۰۵۱)

۲۰ . دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۸

آدرس: مشهد – بلوار توس نبس توس ۴۴

کدپستی: ۹۸۱۵۷۱۵۳۶۵

تلفن: ۳۶۶۷۶۹۹۹(۰۵۱) – نمابر:۳۶۶۷۶۹۹۸(۰۵۱)

۲۱ . دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۹

آدرس: مشهد – بلوار معلم بین معلم ۵۵ و ۵۷ پلاك ۹۵۱

کدپستی: ۹۱۸۸۳۴۳۷۳۱

تلفن: ۳۸۶۶۶۱۴۱ – ۳۸۶۶۶۱۴۱ – ۳۸۶۶۶۱۸۰(۰۵۱) – نمابر:۳۸۶۶۶۱۸۰(۰۵۱)

۲۲ . دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۱

آدرس: مشهد – بلوار پیروزی حدفاصل میدان سلمان و پیروزی ۱۶ مقابل پل هوایی پ ۴۵۸

کدپستی: ۹۱۷۷۹۶۴۹۴۶

تلفن: ۳۸۷۶۵۴۹۰ – ۳۸۷۶۵۴۸۰ – ۳۸۷۶۵۴۷۰(۰۵۱)

۲۳ . دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۲

آدرس: مشهد – سی متری طلاب – وحید ۱۰ – نبش نبوت ۱۳

کدپستی: ۹۱۵۷۶۱۶۴۵۱

تلفن: ۳۲۷۱۶۹۲۳ – ۳۲۷۱۲۸۵۳(۰۵۱) – نمابر:۳۲۷۱۶۹۲۱(۰۵۱)

۲۴ . دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۳

آدرس: مشهد – بلوار فردوسی – حاشیه بلوار فردوسی نبش رسالت (نبش فردوسی ۱۷) -جنب درمانگاه بقیه اله – پلاك ۲۸۵ طبقه همكف

کدپستی: ۹۱۹۷۹۸۳۸۸۶

تلفن: ۳۷۶۶۹۲۰۰ – ۳۷۶۶۹۱۹۷ – ۳۷۶۶۹۱۱۹(۰۵۱) – نمابر:۸۹۷۷۶۳۴۲(۰۵۱)

۲۵ . دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۴

آدرس: مشهد – الهیه بزرگراه میثاق میدان هفتم آذر- نبش مجیدیه۲

کدپستی: ۹۱۸۴۳۴۳۸۶۱

تلفن: ۳۵۲۳۶۱۰۰ – ۳۵۲۳۶۱۰۰-۴(۰۵۱)

۲۶ . دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۵

آدرس: مشهد – سیدی – خیابان قائم-نبش قائم ۳۰

کدپستی: ۹۱۶۳۷۸۶۶۶۱

تلفن: ۳۳۸۵۵۴۳۰ – ۳۳۸۶۲۳۳۳ – ۳۳۸۹۳۴۰۰(۰۵۱) – نمابر:۳۳۸۷۳۸۹۰(۰۵۱)

۲۷ . دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۶

آدرس: مشهد – میدان امام حسین به طرف آرامگاه خواجه ربیع ابتدای خواجه ربیع ۲۱ پلاك ۱۰

کدپستی: ۹۱۹۹۸۱۵۱۴۷

تلفن: ۳۷۴۲۸۶۹۶ – ۳۷۴۲۸۶۹۷(۰۵۱) – نمابر:۳۷۴۲۸۶۹۸(۰۵۱)

۲۸ . دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۷

آدرس: مشهد – بلوار وحدت – بین وحدت ۱۱ و ۱۳

کدپستی: ۹۱۵۴۹۷۳۳۷۴

تلفن: ۳۳۶۷۴۱۰۳ – ۳۳۶۷۴۱۰۴ – ۳۳۶۷۴۱۰۵(۰۵۱) – نمابر:۳۳۶۸۳۵۵۶(۰۵۱)

۲۹ . دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۸

آدرس: مشهد – نبش میدان سعدی – پلاك ۹

کدپستی: ۹۱۳۹۶۱۵۹۸۸

تلفن: ۳۷۱۳۸۰۰۲ – ۳۷۱۳۸۰۰۱(۰۵۱)

۳۰ . دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۹

آدرس: مشهد – جاده سیمان-بلوار رسالت-نبش رسالت ۳/۵۵

کدپستی: ۹۱۴۹۷۴۵۳۷۲

تلفن: ۳۲۷۴۶۳۰۱ – ۳۲۷۴۶۳۰۲(۰۵۱) – نمابر:۳۲۷۴۶۳۰۰(۰۵۱)


دفاتر پیشخوان دولت در مشهد

شماره تلفن صرافی های مشهد

شعب بانک های مشهد

دفاتر بیمه در مشهد

دفاتر کنسولگری در شهر مشهد

امتیاز 4.55 ( 11 رای )
برچسب ها :

السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا المرتضی ♥

Copyright 1Mashhad.ir © 2017 - Allrights Reserved